Transport

Telefonnumre til chaufførerne

Nordkystbussen

21 17 16 03

Grenaabussen

21 34 02 94

Særlige regler til transport på STU-Norddjurs

  1. Det forventes, at eleverne er klar i forbindelse med afhentning.
  2. Personale, pårørende o.lign. modtager om nødvendigt eleverne ved bussen. Vores chauffører følger ikke eleverne ind på bostederne eller derhjemme.
  3. Ved særlige tilfælde kan det aftales at eleven sættes af ved nærmest offentlig vej og går hen til bopælen.
  4. I forbindelse med sygdom skal der gives besked til chaufførerne.
  5. Ved specielle hændelser, som kan have betydning for transport af eleven tages kontakt til kontoret på STU Norddjurs.
STU-lovgivning og transport
STU-lovgivning og transport

Kapitel 4

Befordring m.v.

§ 10. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i uddannelsen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om befordring.

Se hele STU-loven her

Menu