STU hos os

Vores STU uddannelse er opbygget omkring 3 linjer

Joblinjen

Arbejd med forskellige håndværk, praktikker og meget andet.

Medier og Krea

Undervisning indenfor det musiske, fx musical, teater og sangskrivning. Teknik kan være E-gaming eller kendskab til Officepakken. Kreativ undervisning kan være sy, maling, tegne og forskellige former for håndarbejde.

Motorik og kommunikation

Undervisning af studerende, der har store motoriske udfordringer, sproglige udfordringer og som skal beskyttes i forhold til stimuli og sanseindtryk.

Hvad er en STU uddannelse?
Hvordan bliver du optaget?
Hvem er målgruppen?
Hvad siger loven om STU?
Hvad er en STU uddannelse?

STU Norddjurs er en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. På STU Norddjurs har vi studerende, der alle behøver støtte og hjælp til at komme godt ind i voksenlivet.

En STU uddannelse er individuelt tilrettelagt, dvs. at hver studerende har forskellige mål og derfor også laver forskellige ting i undervisningen.

Hvad skal du med en STU uddannelse?

En STU uddannelse skal sørge for, at du udvikler dig personligt, socialt og fagligt. Når du starter på din STU uddannelse er du selv med til afgrænse, hvilke områder du gerne vil arbejde med. Ud fra dine interesser og ønsker nedskrives nogle mål, som danner den overordnede ramme for det du skal blive bedre til i løbet af din uddannelse. Når du starter på din STU uddannelse hos os sætter vi os ned sammen med dig og finder ud af hvordan vi skal nå nogle af dine mål. Efter en snak om mål sørger vi for at lave nogle mindre mål, der gør det tydeligt og overskueligt for dig, hvad du skal opnå indenfor en kortere periode.

En STU uddannelse kan du først og fremmest bruge på at lære mere om dig selv og hvad du er god til, men også hvad du har svært ved. Ting du kan bruge din STU-uddannelse til:

 • at prøve sig selv af på arbejdsmarkedet.
 • øve sig i at være sammen med andre mennesker.
 • Blive bedre til at læse hverdags-dansk og hverdags-matematik.
 • Lære at logge på selvbetjeningsløsninger på Internettet.
 • At turde udfordre sig selv.
 • At finde ud af, hvad man vil i sit voksne liv.
 • At lære at håndtere konflikter.

Det skal du vide

Vores undervisning er baseret på en praksisorienteret tilgang, dvs. at det meste af vores undervisning er lagt an på at få brugt kroppen og sanserne. Vi mener at du lærer bedst ved at bevæge kroppen og dermed undgå alt for meget siddende undervisning. Det gælder både når vi underviser i et håndværk, er i køkkenet eller har matematik og dansk.

Hvordan bliver du optaget?

Hvis du er på en folkeskole/specialskole har du en uddannelsesvejleder. Du kan tale med din uddannelsesvejleder om STU Norddjurs er et sted for dig. Hvis din uddannelsesvejleder mener du er egnet til STU Norddjurs er du velkommen til at besøge os. Hvis du efter dit besøg eller samtale med din uddannelsesvejleder stadig synes, at STU Norddjurs er noget for dig, og uddannelsesvejlederen mener du er egnet, sker der følgende:

 1. Din uddannelsesvejleder indstiller dig til STU Norddjurs.
 2. Din indstilling fra UU behandles på et visitationsmøde af et visitationsudvalg.
 3. Visitationsudvalget godkender din indstilling – visitationsudvalget afviser din indstilling.
 4. Hvis din indstilling godkendes mødes du med din uddannelsesvejleder og I påbegynder planlægningen af din STU start.
 5. Hvis din indstilling afvises får du en forklaring fra din uddannelsesvejledning og I vil sammen afgøre, hvad der nu skal ske.
Hvem er målgruppen?

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (spsu.dk).

STU uddannelsen henvender sig bl.a. til:

 • unge med svære bevægelseshandicap.
 • multihandicappede unge.
 • unge med autisme.
 • unge med ADHD.
 • unge med andre psykiske lidelser.
 • unge med erhvervet hjerneskade.

Læs hele bekendtgørelsen for STU uddannelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Hvad siger loven om STU?

Formålet med STU uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 • Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
 • Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

De tre dele:

 1. Almendannende del – tilgodese personlig og social udvikling, samt samfundsfag.
 2. En specifik målrettet del – afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder.
 3. Praktik – i virksomheder og på institutioner, som blandt andet skal bidrage til at afdække arbejdsduelighed.
Menu