Motorik og Kommunikation

denne linje fokuseres der på at styrke de studerendes grundlæggende motoriske og kommunikative færdigheder. De studerende arbejder med emner som selv-hjulpenhed, kommunikation og personlig udvikling og motorik & sanser

På motorik og kommunikation undervises de studerende i social og personlig progression. Socialt samvær kræver øvelse og særligt for de studerende på motorik og kommunikation. De studerende opnår, gennem støtte og hjælpemidler, redskaber til at kunne begå sig socialt. Derudover er der fokus på den personlige udvikling, hvor undervisning struktureres vha. små mål, der synliggøre udvikling. For at sikre en god dialog, og at de studerende føler ejerskab, bruges tegn til tale og piktogrammer. Herigennem fremgår det tydeligt, hvad der forventes af de studerende.

Open College Network

Open College Network (OCN) er en metode til at give et validt kompetencebevis på den formelle og uformelle læring, vi tilegner os. Det kan også være læring, den enkelte har med sig fra sit private liv. Både faglig men også social læring

Læringsmål

Der anvendes individuelle læringsmål for at sikre den studerendes personlige progression.

Læringsmålene er overordnede og der laves delmål for at den studerende kan overskue, samt synliggøre målet.

Dobbelt KRAM

Det dobbelte KRAM anvendes for at sikre den studerendes trivsel både fysisk og psykisk.

HelbredsKRAM omhandler kroppen, og de faktorer der spiller ind såsom Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Mentalt sunhedsKRAM indebærer de faktorer, der spiller ind på vores mentale velvære, såsom Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring.

Menu