Forældre og pårørende

Forventinger til forældre og pårørende

STU Norddjurs vil gerne give de unge den bedst mulige skolegang. Et godt samarbejde mellem STU Norddjurs og de pårørende er en forudsætning for, at det kan lykkes. Samarbejdet må bygge på gensidig respekt og tillid til, at begge parter vil den unge det bedste. Ingen er fejlfrie, hverken forældre eller undervisere. Derfor er det vigtigt, at problemer løses i åben og konstruktiv dialog. STU Norddjurs og forældrene har hver deres opgaver i forbindelse med at give den unge den bedst mulige bagage med i livet.

Det efterfølgende er baseret på vores erfaringer med, hvordan forældre kan give os de bedste forudsætninger for at løse vores del af opgaven.

STU Norddjurs kan bedre opfylde sin opgave hvis:

  1. Den studerende møder til tiden, veludhvilet og undervisningsparat. Det vil sige: – de unge er udhvilet – de har haft en rolig morgen – de har fået morgenmad – de har medbragt madpakke og frugt – de er velforberedt.
  2. Forældre og pårørende bakker op om selvstændighed og ansvarlighed. Det vil sige: – at den unge udviser ansvarlig social opførsel – at de tiltaler både lærere og andre elever høfligt og i et pænt sprog.
  3. Forældrene deltager i en konstruktiv dialog med STU Norddjurs. Det vil sige: – at forældrene/pårørende er parat til at vurdere en sag fra flere sider – at forældrene/pårørende henvender sig hurtigt og direkte i tilfælde af problemer i skolen eller hjemme – at forældrene/pårørende viser deres påskønnelse. Underviserne har også brug for at mærke, at forældrene ser det gode arbejde, der bliver udført både i hverdagen og ved særlige lejligheder – at forældrene bakker op om skolens ordensregler.
  4. Forældrene bakker positivt op om elevernes uddannelse. Det vil sige: – støtter den unges læring  – at forældrene har realistiske forventninger til den unge – at forældrene deltager i møder og arrangementer og dermed viser engagement og interesse for den unges hverdag på STU Norddjurs – at forældrene læser STU Norddjurs’ informationer.
  5. STU Norddjurs respekteres som et uddannelsessted for studerende. Det vil sige: – at STU Norddjurs har en høj prioritet i den studerendes tilværelse – at interesser og evt. erhvervsarbejde planlægges, så uddannelse ikke forsømmes – at enhver fritagelse fra undervisningen overvejes grundigt.
  6. Forældrene tager medansvar for uddannelsesstedet som helhed, herunder STU Norddjurs’ sociale liv. Det vil sige: – at forældrene er parat til at samarbejde med uddannelsesstedets øvrige forældre om fælles normer – at forældrene tager et medansvar for eleverne vedrørende seksualoplysning, rygning, alkohol og andre rusmidler. – at forældrene tager et medansvar for de unges adfærd.
Menu