Til bosteder

Opstart af elev

Før en elev fra jeres bosted starter hos os vil vi gerne have en overlevering fra jer. En overlevering er en stor hjælp for os i forhold til at give den studerende en god STU start. Overleveringen fungerer bedst i form af et møde mellem den studerendes kontakt på STU Norddjurs og en repræsentant fra bostedet. Mødet kan foregå hos jer, men I er også meget velkomne hos os. Mødet arrangeres af den studerendes kontaktunderviser på STU Norddjurs.

Forventning i uddannelsesforløbet

I det øjeblik hvor den studerende afhentes af vores bus og indtil han er afleveret hos jer igen, er den studerende vores ansvar. Men der er dog visse forudsætninger som skal være opfyldt før vi kan beholde de studerende i undervisningen:

  • Den studerende må ikke være ramt af sygdom, dvs. sygdom der kan smitte andre og som gør, at de studerende ikke kan modtage undervisning. I tilfælde, hvor den studerende sendes sygdomsramt afsted, beder vi bostedet afhente den studerende indenfor 1-2 timer.
  • Den studerende må ikke sendes afsted med udslæt, smitsomme sår eller lign. der ikke er behandlet. I tilfælde, hvor den studerende sendes  afsted med udslæt, betændte og smitsomme sårbakterier, beder vi bostedet afhente den studerende indenfor 1-2 timer.

Til at vurdere sygdom læner vi os op af sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til sygdom.

Vi gør iøvrigt opmærksom på, at vi er et uddannelsessted, der skal forsøge at skabe læring og udvikling for den enkelte studerende. Derfor er der perioder, hvor der stilles krav til den studerende, som gør de studerende udmattede og trætte. Det kan særligt mærkes når de studerende skal hjem på sit bossted.

Vi vil meget gerne bede bostedet om, at kontakte den studerendes kontaktunderviser, hvis der episoder eller iagttagelser fra bostedet, som STU Norddjurs kan have gavn af at vide. Vi tilbyder naturligvis det samme til bostedet og derfor er det vigtigt at få videregivet de nødvendige kontaktoplysninger fra starten.

Vi afholder informationsmøde hvert år, hvor vi anbefaler bostedet at møde op. Her vil i kunne se uddannelsesstedet og få lejlighed til at møde undervisere og ledelse, samt stille relevante spørgsmål og få relevant information. Kommende aktiviteter kan altid ses på vores forside.

Vi glæder os til at samarbejde med Jer.

Menu